Rejestr umów

Prowadzenie warsztatów wikliniarskich oraz przygotowanie i dos...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-03-13
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-03-21
Okres DO* 2015-04-11
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Irena Kotuła
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Prowadzenie warsztatów wikliniarskich oraz przygotowanie i dostarczenie materiału wikliniarskiego, sporządzanie sprawozdań i dokumentacji zdjęciowej z realizowanych warsztatów, w ramach Projektu Nr FMP-2015- 011 pn. 'Różane inspiracje na Pograniczu'
Wartość umowy* 3 820,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZUS)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** szkolenia/warsztaty
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 13 marca 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 21.03.2015 r. do 11.04.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 3.820,00 złotych brutto (składka ZUS)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora