Rejestr umów

Prowadzenie zajęć Fitness, w ramach Projektu Nr FMP-2015- 011 ...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-03-19
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-03-19
Okres DO* 2015-04-17
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Wioletta Konieczyńska
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Prowadzenie zajęć Fitness, w ramach Projektu Nr FMP-2015- 011 pn. 'Różane inspiracje na Pograniczu'
Wartość umowy* 2 006,02
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZUS)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja**
  • rekreacja/zabawa
  • szkolenia/warsztaty
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 19 marca 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 19.03.2015 r. do 17.04.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 2.006,02 złotych brutto (składka ZUS)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora