Rejestr umów

Podstawienie kontenera ul. Górna, Bezrzecze

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-04-20
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-04-22
Okres DO* 2022-04-25
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Z.P.H.G. 'Jumar' Julian Maruszewski w spadku
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Podstawienie kontenera ul. Górna, Bezrzecze
Wartość umowy* 1 900,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** -
Komórka organizacyjna WGOKIE
NIP/Regon/KRS 8520300066
Rodzaj umowy Z podmiotami prow. dział. gospod.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja** odpady/ścieki
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 20.04.2022
ORYG: Okres obowiąz. od 22.04.2022 do 25.04.2022
ORYG: Wartość umowy 1 900,00

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora