Rejestr umów

Pełnienie nadzoru inwestorkiego nad robotami budowlanymi w ram...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-04-15
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-04-15
Okres DO* 2023-02-25
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Stanisław Dziedzic
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Pełnienie nadzoru inwestorkiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego'Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie'
Wartość umowy* 0,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Stawka
Stawka umowy* 200,00
Uwagi do wartości/stawki** za godzinę
Komórka organizacyjna WKI
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja**
  • komunikacja
  • nadzór/zarządzanie
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 15.04.2022
ORYG: Okres obowiąz. 15.04.2022 25.02.2023
ORYG: Wartość umowy 200,00 zł brutto za godzinę

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora