Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Realizacja zadań koordynatora do spraw dostępności
22 140,00
O
2022-06-15
3211012
Przygotowania koncertu muzyki poetyckiej na imprezę plenerową ...
4 000,00
O
2022-06-15
3211012
Przygotowanie koncertu muzyki ludowej i koncertu muzyki rozryw...
6 500,00
O
2022-06-15
3211012
Opieka nad delegacją polską (przedstawiciele Gminy Dobra), tłu...
3 686,00
O
2022-06-15
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ra...
0,00
S
2022-06-15
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ra...
0,00
S
2022-06-15
3211012
Wykonanie koncertu muzyki rozrywkowej na terenie sportowo – re...
3 000,00
O
2022-06-15
3211012
Doręczanie materiałów informacyjno- edukacyjnych na terenie Gm...
0,00
S
2022-06-15
3211012
Wymiana kranów kuchennych w budynku przy ul. lipowej 21 w Wołc...
800,00
O
2022-06-14
3211012
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 596 ul. Akacjo...
28 265,40
O
2022-06-14
3211012
Wznowienie granic działki nr 5/9, 5/53, 5/52, 5/17, 5, 6 z gra...
3 075,00
O
2022-06-14
3211012
Podział nieruchomości dz. nr 270/21, Mierzyn 2
3 500,00
O
2022-06-14
3211012
Zakup preparatów do oprysków i zamgławiania przeciwko komarom ...
1 534,00
O
2022-06-13
3211012
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 1505/42 i 1505/64 ul. Rajs...
44 111,64
O
2022-06-13
3211012
Zakup drona na potrzeby Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informac...
6 632,00
O
2022-06-10
3211012
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 191/3 ...
55 350,00
O
2022-06-10
3211012
Podstawienie kontenera na parkingu przy ul. Nasiennej 20 Mierz...
1 350,00
O
2022-06-10
3211012
Wynajem sceny, nagłośnienia i obsługa techniczna podczas impre...
10 374,00
O
2022-06-10
3211012
Prowadzenie plenerowej imprezy VIII Polsko- Niemiecki Festiwal...
1 300,00
O
2022-06-10
3211012
Wynajem dmuchanego placu zabaw, stołów i ławek, namiotów wysta...
20 418,00
O
2022-06-10
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora