Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
aktualizacja użytku gruntowego działek położonych w Skarbimier...
9 500,00
O
2015-06-10
3211012
Aktywacja certyfikatów
98,40
O
2020-12-30
3211012
Analiza funkcjonowania transportu publicznego na terenie Gminy...
55 350,00
O
2019-08-26
3211012
Analiza i uzupełnienie posiadanej przez Wójta Gminy Dobra eksp...
4 000,00
O
2018-11-16
3211012
Analiza możliwości odprowadzenia wód deszczowych w ramach: 'Bu...
2 500,00
O
2018-08-31
3211012
Analiza możliwości spowolnienia ruchu rowerowego na drogach ro...
4 920,00
O
2020-11-19
3211012
Analiza zagospodarowania terenu w Dobrej
157 440,00
O
2018-07-25
3211012
Analiza zasadności zmiany organizacji ruchu drogowego na ulicy...
123,00
O
2016-03-17
3211012
archeologicznego oraz opracowanie sprawozdania z prac archeolo...
2 511,35
O
2015-06-15
3211012
Artykuł w Rzeczpospolitej
10 332,00
O
2019-09-16
3211012
Audyt w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Dobra
6 765,00
O
2018-05-10
3211012
Awaryjna przebudowa przepustu pod drogą ul. Sportowa w Dobrej
52 225,80
O
2017-06-29
3211012
awaryjne udrażnianie cieków i rurociągów drenarskich celem zap...
85 533,90
O
2015-01-02
3211012
awaryjne udrażnianie cieków i rurociągów drenarskich celem zap...
49 120,10
O
2015-01-20
3211012
Awaryjne udrażnianie cieku wodnego na dł. 1670 m Dobra- Sławos...
24 905,40
O
2019-01-02
3211012
Awaryjne udrożnienie cieku wodnego Dobra/Łęgi
31 412,10
O
2020-01-09
3211012
Badania ewaluacyjne weryfikujące poziom osiągnięcia wskaźnika ...
2 706,00
O
2020-11-19
3211012
Badania geologiczne podłoża gruntowego
4 020,87
O
2019-06-10
3211012
badania lekarskie 10 członków OSP
1 600,00
O
2017-02-14
3211012
Badania lekarskie strażaków OSP Wołczkowo
2 040,00
O
2016-11-17
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora