Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie
2 609 885,75
O
2015-12-29
3211012
Modernizacja dróg płytami drogowymi
2 470 000,00
O
2019-03-05
3211012
Budowa ul. Elżbiety w mierzynie
2 433 833,00
O
2020-12-21
3211012
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji...
2 355 302,57
O
2015-07-03
3211012
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Skarbimierzycach
2 348 435,67
O
2016-06-09
3211012
Wykup sieci wodociągowej
2 171 718,18
O
2021-10-27
3211012
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
2 063 477,73
O
2018-10-10
3211012
Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5km
1 994 904,23
O
2017-04-19
3211012
Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Piękn...
1 917 000,01
O
2019-05-24
3211012
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn
1 902 992,29
O
2021-09-14
3211012
Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej
1 795 800,00
O
2020-03-24
3211012
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie az z infrastrukturą
1 679 593,62
O
2018-12-03
3211012
Modernizacja dróg płytami srogowymi
1 671 815,70
O
2018-06-06
3211012
Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1
1 629 188,88
O
2020-12-17
3211012
Modernizacja dróg płytami drogowymi
1 595 700,00
O
2016-01-27
3211012
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. ...
1 521 632,79
O
2016-06-06
3211012
Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie
1 444 020,00
O
2020-03-04
3211012
Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie
1 424 340,00
O
2022-03-25
3211012
Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1
1 414 500,00
O
2017-01-25
3211012
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach
1 414 500,00
O
2020-03-25
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora