Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Prowadzenie warsztatów literackich w ramacha Projektu pn. 'Fes...
648,52
O
2015-04-24
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych 'Orli...
0,00
S
2015-04-30
3211012
Utrzymanie czystości i porządku na placu przed Kościołem w mie...
3 900,00
I
2015-04-30
3211012
1. Utrzymywanie należytego porządku oraz estetyki na Terenie s...
700,00
O
2015-04-30
3211012
Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców, w związku z wybora...
3 059,18
O
2015-04-20
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
401,20
O
2015-04-20
3211012
Plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowa...
313,44
O
2015-04-08
3211012
Pełnienie funcji Koordynatora w
341,33
O
2015-04-22
3211012
Pełnienie funkcji Księgowego w Projekcie Nr FMP-2015-050 pn. '...
200,60
O
2015-04-22
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
158,81
O
2015-05-07
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
158,81
O
2015-05-07
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
158,81
O
2015-05-07
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
158,81
O
2015-05-07
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
162,13
O
2015-05-07
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
158,81
O
2015-05-07
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
158,81
O
2015-05-07
3211012
Ochrona lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowo...
125,38
O
2015-05-07
3211012
Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców, w związku z wybora...
1 529,59
O
2015-05-11
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
79,40
O
2015-05-21
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
79,40
O
2015-05-21
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora